Om oss

Vi Gerd Elliot och Tommy Waad grundade Parterapiinstitutet 2011. Utifrån ett stort gemensamt intresse och engagemang i frågor som rör parterapi, psykoterapi, utbildning och handledning är vår ambition att vara ledande i Sverige när det gäller parterapi. Som personer är vi idérika, kreativa och uthålliga. Vi tycker mycket om kontakter med människor i olika sammanhang, såväl i mötet med våra klienter som med kolleger på internationell nivå.
Vi är båda certifierade lärare (trainers) i EFT av ICEEFT (International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy). I våra roller som EFT-lärare är vi grundare och ledare av EFT-center Lund, vilket har till syfte att samordna utbildningar och ge information till allmänheten om EFT-utbildade terapeuter.

Sedan hösten 2020 har vi en ny medarbetare , Ann-Louise Danlaren.

Gerd Elliot

Socionom, legitimerad psykoterapeut, certifierad EFT-terapeut, lärare och handledare i EFT. Jag gick min grundutbildningen i EFT i Malmö 2008 och har under 2017 nått mitt mål; att bli lärare i EFT i Sverige.

Medlem i ICEEFT, International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy for Couples.

Gerds kontaktuppgifter:

Maila: gerd@parterapiinstitutet.se
Mottagningen: 046-12 90 70
Direkt: 0733-57 66 60

Tommy Waad

Legitimerad Psykoterapeut, Handledare- och lärare i Psykoterapi, Leg sjuksköterska, Certifierad EFT-terapeut och Certifierad EFT-handledare.
– Livstidsmedlem i ICEEFT – International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy.
– Medlem i Svenska föreningen för Familjerterapi SFFT.

Tommys kontaktuppgifter:

Mail: tommy@parterapiinstitutet.se
Mottagningen: 046-12 90 70
Direkt: 0706-26 46 74

ANN-LOUISE DANLARÉN

Socionom, Magister i socialt behandlingsarbete, Legitimerad Hälso- och sjukvårdskurator, certifierad i Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT). Jag gick min grundutbildning i EFT i Lund 2017 och ytterligare fördjupning 2019 för Gerd Elliot och Tommy Waad. Började läsa till legitimerad psykoterapeut med par-och familjeinriktning 2018 och beräknas bli klar juni 2021.

Ann-Louise kontaktuppgifter:

Mail: ann-louise@parterapiinstitutet.se
Mottagningen: 046-12 90 70
Direkt: 0706-118712