Familjeterapi

Familjeterapi

EFT familjeterapi, EFFT, är en av grenarna på EFT-trädet. Familjeterapin inkluderar olika familjekonstellationer, som till exempel föräldrar och minderåriga eller vuxna barn, syskonrelationer eller olika relationer inom ombildade familjer.
Syftet med familjeterapin är att skapa hälsosamma, trygga familjerelationer som präglas av känslomässig tillgänglighet, lyhördhet och engagemang. Föräldrars omsorgsförmåga stärks, barns anknytningsbehov blir legitima och tydliga och blockeringar i relationerna minskar. 

Vår uppgift som terapeuter är att skapa sådan trygghet i terapirummet att ett utforskande av underliggande anknytningsbehov kan ske och en förändring i relationerna komma till stånd. Vår grundläggande princip är att alltid träffa föräldrarna först för att bedöma hur vi skall gå vidare. Upplägget kan variera beroende på hur problemen i familjen ser ut men målet är detsamma; känslomässigt trygga relationer. 

EFFT har numera stöd i aktuell forskning kring faktorer som skapar förändring i familjeterapiarbetet. Vi refererar till en nyligen publicerad studie i Family Process ”Caregiver Openness in Emotionally Focused Therapy. A critical shift”. Studien är gjord av Brittany Quina, Sean Davis, Bryson Greaves, James Furrow, Lisa Palmer-Olsen och Scott Wolley, Alliant University i San Diego, USA.