Intensivterapi

INTENSIVTERAPI FÖR PAR

Vi erbjuder möjligheten att arbeta mer intensivt med era relationsproblem för att återstarta relationen. I stället för att sprida ut terapin över tid, koncentrerar vi den. Det ger en unik möjlighet att snabbare komma till problemens kärna och därigenom återfå närhet, förtrolighet och kärlek. Intensivterapi är ett utmärkt sätt att rivstarta och få till stånd förändringar som avsevärt förbättrar relationen och skapar hopp för framtiden.

Upplägget innebär att åtta samtal om vardera 75 minuter genomförs inom ramen för några veckor. Vi tycker att det fungerar väldigt bra med två samtalstider intill varandra med paus emellan. Den stora fördelen med intensivterapi är att förändringsprocessen blir mer effektiv. Vi menar med detta att det känslomässiga bandet i parrelationen kan fördjupas tidigare. Det i sin tur innebär att kommunikationsproblemen blir mindre, reparation av smärtsamma händelser i relationen kan ske och förmågan att klara påfrestningar i livet tillsammans ökar.

Förutsättningar för att intensivterapi skall fungera är att ni båda har samma mål med er relation. Det behöver finnas kärlek och förmåga att se den ömsesidiga påverkan man har på varandra i en parrelation, beteendemässigt, tankemässigt och känslomässigt. Vi menar att det är viktigt att båda vill öka kvalitén i relationen, ha mer känslomässig och fysisk närhet och ett bättre samarbete.

Kontraindikationer för intensivterapi är pågående otrohet, olika typer av våld som inte är situationsbetingat och stora svårigheter att trappa ner en hög konfliktnivå. Situationsbetingat våld är det som uppkommer utifrån en förtvivlan och ordlöshet då man inte når fram till sin partner eller känner att man inte förmår stoppa en upptrappning.

Innan vi kommer överens om en intensivterapi behöver vi träffas för att prata igenom om det skulle passa just er och om förutsättningarna är gynnsamma.

Vi som terapeuter har ett stort ansvar att göra intensivterapin trygg, fokusera på kärnfrågor och hjälpa till med nödvändiga förändringar. Våra erfarenheter är mycket positiva. Vi ser att man kommer väldigt långt när man koncentrerar parterapin. Det kan behövas en fortsatt terapi för att ytterligare fördjupa och stabilisera relationen efter intensivterapin.