Terapi online

Terapi online

Vi erbjuder terapi online för psykoterapi med par, enskilda och familjer. Boka ett första möte och ta steget mot en bättre livskvalitét!
Terapi online gör det möjligt för oss terapeuter att vara tillgängliga för dig/er trots långa fysiska avstånd. På det sättet kan ni få del av välrenommerade metoder som kanske inte finns i ert närområde. Det kan också finnas andra skäl då det är bekvämt med terapi online. För att samtalen skall ge bästa möjliga resultat, är det viktigt att ni ser till att samtalen kan ske ostört.

Vi som arbetar på Parterapiinstitutet är legitimerade psykoterapeuter med lång yrkeserfarenhet inom socialtjänst, barnpsykiatri och kommunal familjerådgivning.

Utöver utbildning och erfarenheter som nämns ovan, är vi certifierade terapeuter, handledare och lärare (trainers) av ICEEFT, (Internationel Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy). Metoden EFT är skapad av dr Sue Johnson och den internationella organisationen har sitt säte i Ottawa, Kanada.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta online, både i Sverige och internationellt. Välkommen att kontakta oss!

Gerd Elliot & Tommy Waad