Parterapi

Parterapi, när behövs det?

  • Parterapi kan behövas när du börjar känna att du inte längre har lust att anförtro dig till din partner, inte längre har lust att berätta eller dela med dig av sådant som har hänt under dagen.
  • När relationen kräver mer av din energi än vad du upplever att du får tillbaka.
  • När tystnaden brer ut sig och en känsla av ensamhet infinner sig. Värmen och omtanken mellan er tunnas ut och avståndet växer.
  • När bråken upprepas enligt samma mönster vad ni än behöver prata om. Det börjar kännas som att relationen är på ett sluttande plan, det går utför.
  • När försoningen efter ett bråk uteblir och det känns som att ni inte förstår eller når fram till varandra.
  • När det hänt någon allvarlig sak i er relation som ni inte klarar av att hantera tillsammans. Det kan vara ett verkligt svek eller någonting som den ene upplever som ett svek. Relationen går i stå och det går inte att komma vidare. Då är det dags att boka tid för parterapi!
gå i parterapi hos oss

Vad kan vi hjälpa till med?

  • Vi kan hjälpa er att återfå/skapa en dialog som rymmer era respektive åsikter, känslor och behov. 
  • Vi kan hjälpa er att återknyta kontakten och samhörigheten, öka förståelsen och förtroligheten i er relation. 
  • Vi kan hjälpa er att ersätta negativa mönster med positiva och konstruktiva. 

Hur går parterapi hos oss till?

För att uppnå stabila och hållbara förändringar krävs vanligtvis 8-12 samtal. Ni träffar en terapeut och samtalen är mestadels gemensamma. Ibland erbjuder vi var sitt enskilt samtal under samtalsserien. Vårt fokus är er relation men i en relation är man två.

Två som skapar och två som uppfattar. Förändring kommer med ökad förståelse och acceptans för sig själv, partnern och relationen. I vårt arbete fokuserar vi på era respektive upplevelser, strategier, känslor och behov.

Vi normaliserar och skapar en mening och ett sammanhang utifrån de personer ni är och era livserfarenheter. Att nå fram till varandra och bli mottagen av sin partner är centralt för välbefinnandet i en parrelation.

Vi arbetar med att skapa känslomässig tillgänglighet och trygghet i er relation. Förändringarna i er relation sker hos oss, i samtalsrummet.

Det är vi som hjälper er med det. På hemmaplan kan ni sedan tillämpa förändringarna i ert vardagsliv. Hos oss pratar vi om både det problematiska och det positiva. Förändringarna sker successivt och byggs in i er relation. När ni slutar hos oss kommer ni att känna att ni klarar er på egen hand.

Vår utgångspunkt är att en välfungerande parrelation är nyckeln till fysisk och psykisk hälsa. Vi tillämpar EFT, Emotionally Focused Therapy for Couples i vårt arbete med parrelationer. EFT är en välrenommerad metod för parterapi i världen idag. Av de par som genomgått parterapi enligt EFT blir 70 – 73 % helt kvitt sina problem. Ytterligare ca 20 % får hjälp till bättre fungerande än vid utgångsläget.

Välkomna att kontakta oss! Gerd Elliot och Tommy Waad