Psykoterapi

Individuell Psykoterapi

Du kan gå i psykoterapi (individualterapi) hos oss, i kortare eller längre serier. Vi kommer tillsammans överens om upplägget utifrån problembild och behov. Ibland bokar man ett visst antal samtal, ibland beslutar man längre fram i processen när det är dags att avsluta. Avslutet sker alltid i samråd.

Förstå och Bearbeta Dina Erfarenheter med Psykoterapi

Vårt sätt att arbeta med psykoterapi, oavsett om det handlar om par, enskilda eller familjer, lägger tonvikten vid hur erfarenheter av verkliga relationer i livet påverkar oss. Om man har vuxit upp under svåra livsomständigheter brukar det sätta spår i att självkänslan blir sämre, det blir svårt att hantera känslor och tilliten till andra människor försämras. Man kan inte göra om sitt förflutna men man kan bättre förstå och försonas med det. I psykoterapin kan du få hjälp att bli vän med dig själv och din historia. Psykoterapin hjälper dig att skapa mening och begriplighet i dina upplevelser och hjälper dig att känna ett inre sammanhang.

Det kan också vara så att livshändelser i närtid varit så svåra att du behöver stöd och hjälp att komma vidare.

Förstå Dina Känslor genom Psykoterapi

Ibland är det svårt att veta varför man mår dåligt och då kan psykoterapi hjälpa dig att sortera, fokusera och bearbeta olika livshändelser och eventuella trauman som kanske gömt sig.
Det finns forskning som stödjer att ångest- och depressionstillstånd kan vara en konsekvens av otrygg anknytning i barndomen. Att gå i psykoterapi för att skapa en sammanhängande berättelse om sitt liv kan vara mycket läkande. Det kan också vara mycket viktigt att komplettera med par- eller relationsterapi för att få nya känslomässiga erfarenheter. Vi kan prata med dig om vilket upplägg som är bäst.

 

psykoterapi
Stöd för Individer och Familjer

I de fall det finns olika diagnoser behöver vi ta hänsyn till dessa men de behöver inte göra psykoterapi omöjlig. De kan handla om att lära sig att leva med vissa omständigheter, både som enskild eller i en par- eller familjerelation. Ibland behövs medicinering parallellt med psykoterapi.

Legitimerade Psykoterapeuter: Kvalitetssäkrad Behandling

Vår utbildningsnivå är legitimerade psykoterapeuter vilket innebär att vi står under kontroll av Socialstyrelsen så att vi arbetar enligt etik och moral, enligt evidens och beprövad erfarenhet. Att gå till oss i psykoterapi är en garanti för god behandling av högsta kvalitét.

Kontakta gärna oss:

Gerd Elliot

Leg Psykoterapeut/Socionomn
Certifierad EFT-terapeut, handledare & lärare
gerd@parterapiinstitutet.se
0733-57 66 60

Tommy Waad

Leg Psykoterapeut/Leg sjuksköterska
Certifierad EFT-terapeut, handledare & lärare
UHÄ lärare och handledare i psykoterapi
tommy@parterapiinstitutet.se
0706-264674