Handledning för terapeuter

Handledning

Handledningen kan, i olika grad, ha fokus på teoretisk kunskap, praktisk kunskap samt självreflektion. Vi ser handledningen som en läroprocess. Eftersom både individer och grupper kan befinna sig på olika nivåer är vår ide att vi tillsammans skapar ett klimat så att den bästa utvecklingen kan nås. Parterapiinstitutet erbjuder handledning med fokus främst på parterapi och familjeterapi.

Kontakta gärna oss:

Gerd Elliot

Leg Psykoterapeut/Socionomn
Certifierad EFT-terapeut, handledare & lärare
gerd@parterapiinstitutet.se
0733-57 66 60

Tommy Waad

Leg Psykoterapeut/Leg sjuksköterska
Certifierad EFT-terapeut, handledare & lärare
UHÄ lärare och handledare i psykoterapi
tommy@parterapiinstitutet.se
0706-264674