Om relationer

Här kan du läsa om allting som utgör en bra relation och även få råd om hur du och din partner kan förbättra er relation

bra relation
Vad utmärker en bra relation:

En bra relation i de moderna parrelationerna grundar sig i kärlek och ömsesidigt emotionellt stöd. En välfungerande, lycklig relation präglas av vänskap, intimitet, gemensamt ansvar och engagemang, välfungerande problemlösning, en öppen kommunikation, ömsesidigt förtroende och respekt, att kunna uttrycka sina behov och möta den andres samt att dela varandras drömmar och livsprojekt. Känslomässig mottaglighet är en nyckelfaktor för en lycklig parrelation.

Hur vet man om relationen är i fara?
Dåligt fungerande parrelationer har en del gemensamma nämnare. Bristande samhörighet och vi-känsla, negativa uttryckssätt, kommunikationsproblem, emotionell distans och bristande förmåga att lösa problem och konflikter är faktorer som mycket starkt leder till en relation i upplösning.
Varför är det så svårt med kärleksrelationer?
I en kärleksrelation kommer man mycket nära sin partner och då aktiveras behov och rädslor som har sitt ursprung i barndomen. Att gå i egenterapi eller parterapi syftar till att lära känna sig själv bättre, acceptera sina olika sidor och bli vän med dem, att få en bättre självkänsla samt att skapa en relation av trygghet, acceptans och tillgänglighet.
Hur kan vår barndom ha så stor betydelse för våra vuxna relationer?

Vi har alla vår historia där vi som små barn varit helt beroende av de vuxna som tagit hand om oss. Den kvalitét som de erbjudit oss i våra första relationer blir mycket betydelsefulla modeller för hur vi sedan som vuxna relaterar till andra människor. Anknytningsteorin (John Bowlby) ger oss en unik förståelse för vilka relationsmönster vi utvecklar som barn och sedan använder då vi befinner oss i stark stress i den vuxna kärleksrelationen.

Den parterapi som vi arbetar med (EFT) baseras på Johns Bowlby´s anknytningsteori. Tillsammans med er terapeut kan du och din partner utforska vilka problem ni har i er parrelation och hur dessa hänger samman med erfarenheter från tidiga relationer i barndomen. Om du vill komma på enskilda samtal med samma tema går det också bra.

Viktiga saker i en relation

  1. För en bra relation bör du vara intresserad av din partner. Försök uppdatera din kunskap så ofta du kan.
  2. Bekräfta varandra ofta. Lär er vilken bekräftelse din partner helst vill ha. Ni kan alltid bekräfta varandra utifrån vem ni är och för vad ni gör.
  3. Lär er att avsluta och reparera era gräl. Om ni grälar och det blir för laddat, ta en 20 minuters paus och kom överens att närma er ämnet igen när ni båda är lugna.
  4. Var försiktig med vad du säger. Par som undviker att säga varje kritisk tanke de har när de diskuterar känsliga ämnen är konstaterat de lyckligaste.
  5. Acceptera att bli påverkad av din partner.
  6. Ha hög standard. Acceptera inte sårande beteende från din partner. Ju lägre nivån för toleras för dåligt beteende är i början av relationen desto lyckligare blir paret.
  7. Ta upp problem vänligt och utan skuld. Då undviker ni att hamna i en negativ spiral som inte leder någonstans.
  8. Sök hjälp tidigt. Det är vanligt att många par väntar för länge och missar då chansen till en långvarig relation. Låt det ta tid. När man går i parterapi är det många känsliga frågor som ska belysas.

 

Har du frågor om din relation? Gör vårt relationstest här!

Otrohet

När det gäller otrohet så finns det ingen exakt definintion. Vanligtvis handlar det om att man bryter de regler som finns i parrelationen. Dessa kan vara mer eller mindre tydliga. Det kan handla om allt från telefonsamtal till en sexuell relation.

En vanlig process som kan leda till otrohet är när man blir känslomässigt distanserad från sin partner. Om man då träffar någon som man kommer känslomässigt nära kan detta leda till otrohet.

Ett varningstecken är när samtalen med den ”andre” får ett innehåll där ens partner inte skulle uppskatta om hon/han hade lyssnat.

Lyssna på Tommy!

I videon nedan kan ni lyssna på vår terapeut Tommy Waad som gästar podcasten Rika Tillsammans där han ger tips och råd kring parrelationer. Ni kan läsa mer om Rika Tillsammans här