Relationstestet

Testa din relation med vårt relationstest

Vill du veta hur din relation ser ut? Gör Svenska parterapiinstitutets relationstest här!
Med våra test kan du få se på tecken hur din partnerrelation ser ut. Våra test tittar på hur initiativen ser ut i er relation och hur bra du känner din partner. Dessa hittar du via länken längre ner på sidan.

Även om jag kallar det ”relationstest” så är detta inget ni ska fästa allt för mycket värde på. Det är snarare en liten vägledning om ett par av de områden som är viktiga i en relation.

relationstest

”Hur bra känner du din partner”

Det här är en rad frågor som handlar om hur bra du känner din partner. En otroligt viktig faktor i en relation är att ha stor kunskap om sin partner. Då vet man ofta mer om hur man ska hantera varandra på ett bra sätt. Gör vårt test nedan!

”Hur ser intiativen ut i er relation”

I en relation tar man många intiativ till kontakt. Det kan handla om att man vill berätta vad som hänt på jobbet, något man läst i tidningen eller något mer känsligt som gäller relationen. Om man allt för ofta blir avvisad i sina kontaktförsök kommer det påverka relationen negativt.

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev godkänner du att din e-postadress sparas hos Parterapiinstitutet.
Du kan när som hest avanmäla dig genom att klicka på länken i sidfoten på våra mail.