Test: Hur ser intiativen ut

Intiativ till kontakt: Byggstenarna till känslomässig kontakt

Vad är initiativ till kontakt? Som Dr John Gottman förklarar i sin bok, The Relationship Cure, initiativ kan både vara verbala och icke verbala. Dom kan vara mycket fysiska eller helt komma från intellektet. Dom kan vara sexuella eller icke sexuella. Nyckeln är att initiativ till kontakt är ett försök att skapa kontakt mellan två personer.

Initiativ är ett fundamentalt element för känslomässig kontakt. Det korta frågeformuläret nedan är till för att hjälpa dig att se vilken sätt du tar initiativ. Fyll i varje fråga genom att fylla i hur mycket du håller med eller inte håller med uttalandet.

Gottman:s approval

”The Love Map quiz and the Bids for Connection quiz were written by Dr. John Gottman and are re-printed from the website of The Gottman Institute. Dr. Gottman lives in the U.S. and is a world-renowned researcher in the area of couples and family relationships. To find out more about workshops and private therapy for couples, training programs for therapists andelationship products, please visit www.gottman.com.”


Håller verkligen inte med
Håller inte med
Neutral
Håller med
Håller verkligen med


Håller verkligen inte med
Håller inte med
Neutral
Håller med
Håller verkligen med


Håller verkligen inte med
Håller inte med
Neutral
Håller med
Håller verkligen med


Håller verkligen inte med
Håller inte med
Neutral
Håller med
Håller verkligen med


Håller verkligen inte med
Håller inte med
Neutral
Håller med
Håller verkligen med


Håller verkligen inte med
Håller inte med
Neutral
Håller med
Håller verkligen med


Håller verkligen inte med
Håller inte med
Neutral
Håller med
Håller verkligen med


Håller verkligen inte med
Håller inte med
Neutral
Håller med
Håller verkligen med


Håller verkligen inte med
Håller inte med
Neutral
Håller med
Håller verkligen med

Poängräkning:

Dina poäng för frågorna 1-3:

Poäng under 8 betyder att du är tydlig i din relation. Det är väldigt bra nyheter för din relation, för du kan ha möjligheten att klart framlägga vad du behöver från den här personen. Om din poäng är 8 eller högre, du kanske är för återhållsam i dina initiativ till kontakt. Den andra personen i din relation kanske känner att han/hon måste vara tankeläsare för att förstå vad du behöver.

Dina poäng för frågorna 4-6:

Poäng under 8 betyder att du inte är alltför kraftfull i ditt sett att uttrycka vad du behöver från din partner. Din relation har nytta av denna kvalité då det är lättare för din partner att höra och förstå vad du behöver. Om din poäng är 8 eller högre, kanske du uttrycker så mycket ilska i dina initiativ till kontakt att du stöter din partner ifrån dig. Kanske det beror på tidigare frustrationer, eller så kanske det är så du är personligen.

Dina poäng för frågorna 7-9:

Om din poäng är under 8 betyder det att du har hög halt av förtroende i din relation. Om din poäng är 8 eller högre, reflekterar det i att ni har problem med halten av förtroende i din relation. Du kanske måste anstränga dig mer för att vinna din partners förtroende. Vissa personer uppnår det genom att koncentrera sig på att reagera på sin partners initiativ, istället för att försöka få din partner att reagera till dig.

Har ni fastnat i ett negativt mönster?

Känner ni att ni fastnat i negativa mönster i er relation? Söker ni mening med er samvaro? Vill ni båda få till stånd en förändring?
Vi kan hjälpa er med stabila förändringar som gör skillnad. Vårt arbetssätt är mycket empatiskt och välkomnande. Vi normaliserar och hjälper er att förstå vad svårigheterna beror på och vilka förändringar ni behöver göra.