Gerd Elliot

Gerd Elliot

Socionom, legitimerad psykoterapeut, certifierad EFT-terapeut, lärare och handledare i EFT. Jag gick min grundutbildningen i EFT i Malmö 2008 och har under 2017 nått mitt mål; att bli lärare i EFT i Sverige. Medlem i ICEEFT, International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy for Couples.

Erfarenhet

Ett ganska långt yrkesliv och min egen inre kompass har lett mig till att vilja arbeta med parrelationer. När jag tog mina första steg som nybliven socionom 1979, kastades jag in i att hjälpa familjer med svåra psykosociala problem. Det var inte lätt att sortera upp hur saker och ting hängde ihop och hur man bäst kunde hjälpa föräldrar och barn. Min nyfikenhet och mitt sökande efter kunskap har lett mig fram till mitt stora intresse och engagemang för EFT, Emotionally Focused Therapy for Couples. EFT sätter relationers betydelse i fokus, från första början och genom hela våra liv. Jag tycker att det är mycket glädjande och tillfredsställande att kunna erbjuda människor den hjälp som enligt aktuell forskning verkligen kan skapa goda och funktionella relationer. Jag är certifierad EFT-terapeut, lärare och handledare i EFT. Det innebär att jag arbetar både med par, handleder andra parterapeuter samt arrangerar och genomför utbildningar i EFT. Dessutom är jag legitimerad psykoterapeut på psykodynamisk grund. Min yrkeserfarenhet baseras på många års arbete inom socialtjänsten som socialsekreterare, familjehemssekreterare och familjerättssekreterare. Mina arbetsuppgifter där har mest varit inriktat på barn, ungdomar, familjer och par. Jag har varit ansvarig för familjerätts- och familjehemsfrågor och arbetat mycket med metodutveckling inom dessa områden. Under åren 1998 till 2010 arbetade jag som familjerådgivare främst i Lund men även i Trelleborg/Velling och Kristianstad där jag även varit enhetschef. Som familjerådgivare arbetar man med problem i vuxna parrelationer. Jag startade min privata verksamhet 2007 och började arbeta tillsammans med Tommy Waad 2008. Vi arrangerar föreläsningar, grundutbildningar och vidareutbildningar i EFT. År 2010 lyckades vi bjuda in EFT:s grundare Sue Johnson till att hålla en presentation om EFT i Stockholm. Jag behärskar engelska och franska och kan ha samtal på båda språken. Franska lärde jag mig riktigt bra i slutet av 1970-talet då jag bodde i Frankrike. Som person är jag både seriös och lättsam och jag har gott om idéer och energi. Jag har väldigt starka drivkrafter att utveckla arbetet inom parterapiområdet i Sverige. Att arbeta med EFT ger mycket stor tillfredsställelse eftersom det är en metod som utgår från människors basala behov av relationer.

Gerds kontaktuppgifter:

Maila: gerd@parterapiinstitutet.se Mottagningen: 046-12 90 70 Direkt: 0733-57 66 60