Tommy Waad

Tommy Waad

Legitimerad Psykoterapeut, Handledare- och lärare i Psykoterapi, Leg sjuksköterska, Certifierad EFT-terapeut och Certifierad EFT-handledare. – Livstidsmedlem i ICEEFT – International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy. – Medlem i Svenska föreningen för Familjerterapi SFFT.

Erfarenhet

Jag har arbetat över 20 år med tonåringar, vuxna, familjer och par i olika sammanhang. Jag har bland annat arbetat under många år inom barn -och ungdomspsykiatrin i Lund. Sedan början av 2000-talet har tyngdpunkten varit par som har svårigheter i relationen. Jag har gjort ett stort antal föreläsningar om parrelationer. Här har fokus varit på varför parrelationen är viktig, vad som präglar en dålig relation och vad man ska göra för att förbättra den. Har tillsammans med min kollega, Gerd Elliot, arrangerat ett flertal grundutbildningar och fördjupningskurser i Emotionally focused therapy for couples i Sverige.

Inriktning mot par och relationer

Jag utgår från Emotionally Focused Therapy for Couples (EFT) i mitt arbete med par. Här ligger fokus på att återskapa en känsla av trygghet i relationen och att samspelet ska blir mer välfungerande. Jag är utbildad i systemisk familjeterapi vid Lunds universitet. Vidarutbildad till certifierad Gottman terapeut av John och Julie Gottman i Seattle. Inriktningen baseras i huvudsak på deras forskning om par. I denna metod arbetar man med tre delar, vänskapen i relationen, konflikthantering och vara överens kring vad som gäller för relationen. Bägge inriktningarna är väldokumenterade genom olika forskningsrapporter.

Handledning

Jag erbjuder handledning till personal som arbetar med par, familjer och individer. Som handledare försöker jag skapa en trygg situation som underlättar för lärande och utveckling. Jag har haft handledningsupupdrag inom barn-och ungdompsykiatrin, vuxenhabiliteringen, socialtjänst ochfamiljerådgivning.

Tommys kontaktuppgifter:

Mail: tommy@parterapiinstitutet.se Mottagningen: 046-12 90 70 Direkt: 0706-26 46 74