ANN-LOUISE DANLARÉN

ANN-LOUISE DANLARÉN

Socionom, Magister i socialt behandlingsarbete, Legitimerad Hälso- och sjukvårdskurator, certifierad i Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT). Jag gick min grundutbildning i EFT i Lund 2017 och ytterligare fördjupning 2019 för Gerd Elliot och Tommy Waad. Började läsa till legitimerad psykoterapeut med par-och familjeinriktning 2018 och beräknas bli klar juni 2021.

Erfarenhet

I hela mitt yrkesliv har jag arbetad med barn, ungdomar, parrelationer och familjer. När jag började som socionom 1986 arbetade jag med hushållsekonomisk rådgivning, där träffade vi familjer och hade fokus på deras ekonomi. 2002 började jag som skolkurator och hade samtal med barn, ungdomar och deras föräldrar. 2009 påbörjade jag mitt arbete inom barnpsykiatrin, där hade vi ett familjefokuserat synsätt. Vi utforskade bl.a. föräldrarnas relation, då den är en viktig pusselbit när man utreder barns mående.

Sedan 2015 har jag arbetat jag på Nämndemansgårdens kvinnobehandling på Rönneholm som terapeut och familjeterapeut. Min inriktning har främst varit unga kvinnor i ålder 17-25 år med beroendeproblematik men jag har också haft samtal med äldre kvinnor som har varit inskrivna på behandlingen. Det är ofta kvinnor med komplexa bakgrunder men också en stark vilja till förändring. Jag har arbetat med trauma, självskadebeteende, ätstörningar, sexberoende, anknytningsskador, familjeterapi och parterapi.

I familjeterapin stöttade jag ungdomarna att möta sina föräldrar och ge dem redskap för kommunikation och tillit, för att därefter kunna gå stärkta vidare i livet. Den metoden jag främst arbetat med är Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT). ABFT är en metod som ursprungligen var ett pilotprojekt inom barnpsykiatrin och jag har arbetat med detta sedan tio år tillbaka och är numera Certifierad.

Jag har arbetat på Företagshälsan 2018-2019 och har mött personer som har lidit av utbrändhet och i de samtalen arbetat med metoder som ACT, mindfulness och KBT.

Under september förra året fram till januari 2020 har jag deltagit och haft en 25 % pilotprojekttjänst som forskningskoordinator i att implementera ”family modell” i vuxenpsykiatrin och barnpsykiatrin. Vi har skrivit en utvärdering tillsammans med forskningsansvarig.
Familiefokusert praksis

Anknytningsteorin har jag ett speciellt intresse för och undervisar på socionomprogrammet på Malmö Universitet om hur våra anknytningsmönster påverkar oss som vuxna och i våra relationer, speciellt våra kärleksrelationer.

Som person är jag engagerad, nyfiken, positiv och social. Jag ser väldigt mycket fram emot att samarbeta och ingå i Parterapiinstitutet med Gerd Elliot och Tommy Waad. Att arbeta med parrelationer är inte bara att lindra lidandet för paret utan oftast också ett generationsarbete, t.o.m för de ofödda barnen.

Ann-Louise kontaktuppgifter:

Mail: ann-louise@parterapiinstitutet.se
Mottagningen: 046-12 90 70
Direkt: 0706-118712